Geofacet: Nepal 75 districts

Screen Shot 2017-07-20 at 16.07.30row,col,code,name
1,4, NP01, Humla
1,5, NP02, Mugu
1,6, NP03, Dolpa
1,7, NP04, Mustang
1,8, NP05, Manang
2,9, NP06, Gorkha
2,1, NP07, Dharchula
2,2, NP08, Bajhang
2,3, NP09, Bajura
2,4, NP10, Kalikot
2,5, NP11, Jumla
2,6, NP12, Rukum
2,7, NP13, Myagdi
2,8, NP14, Kaski
2,10, NP15, Dhading
2,11, NP16, Rasuwa
2,12, NP17, Sindhupalchowk
2,13, NP18, Dolakha
2,14, NP19, Solukhumbu
2,15, NP20, Sankhuwasabha
2,16, NP21, Taplejung
3,9, NP22, Lamjung
3,1, NP23, Baitadi
3,2, NP24, Doti
3,3, NP25, Achham
3,4, NP26, Dailekh
3,5, NP27, Jajarkot
3,6, NP28, Rolpa
3,7, NP29, Baglung
3,8, NP30, Parbat
3,10, NP31, Nuwakot
3,11, NP32, Kavrepalanchok
3,12, NP33, Kathmandu
3,13, NP34, Okhaldhunga
3,14, NP35, Khotang
3,15, NP36, Bhojpur
3,16, NP37, Dhankuta
3,17, NP38, Tehrathum
4,9, NP39, Tanahun
4,1, NP40, Kanchanpur
4,2, NP41, Dadeldhura
4,3, NP42, Kailali
4,4, NP43, Surkhet
4,5, NP44, Salyan
4,6, NP45, Pyuthan
4,7, NP46, Gulmi
4,8, NP47, Syangja
4,10, NP48, Chitwan
4,11, NP49, Patan
4,12, NP50, Bhaktapur
4,13, NP51, Ramechhap
4,14, NP52, Udayapur
4,15, NP53, Sunsari
4,16, NP54, Panchthar
4,17, NP55, Ilam
5,9, NP56, Nawalparasi
5,4, NP57, Bardiya
5,5, NP58, Banke
5,6, NP59, Dang
5,7, NP60, Argakhanchi
5,8, NP61, Palpa
5,10, NP62, Parsa
5,11, NP63, Makwanpur
5,12, NP64, Sindhuli
5,13, NP65, Dhanussa
5,14, NP66, Siraha
5,15, NP67, Saptari
5,16, NP68, Morang
5,17, NP69, Jhapa
6,7, NP70, Kapilvastu
6,8, NP71, Rupandehi
6,10, NP72, Bara
6,11, NP73, Rahuttahat
6,12, NP74, Sarlahi
6,13, NP75, Mahottari

Geofacet grids: Nigeria Federal States

Geofacet grid for Nigeria’s 37 Federal States (below):

Screen Shot 2017-07-20 at 12.31.24.png

row,col,code,name
1,4,NG.KT,Katsina
1,5, NG.KN, Kano
1,2,NG.SO,Sokoto
1,3, NG.ZA, Zamfara
1,6, NG.JI, Jigawa
1,7, NG.YO, Yobe
2,2, NG.KE, Kebbi
2,3, NG.NI, Niger
2,4, NG.KD, Kaduna
2,7, NG.BO, Borno
2,6, NG.GO, Gombe
2,5, NG.BA, Bauchi
3,1, NG.OY, Oyo
3,2, NG.KW, Kwara
3,3,NG.FC, Abuja FCT
3,4, NG.NA, Nassarawa
3,6, NG.AD, Adamawa
3,5, NG.PL, Plateau
4,3, NG.EK, Ekiti
4,1, NG.OG, Ogun
4,2, NG.OS, Osun
4,4, NG.KO, Kogi
4,6, NG.TA, Taraba
4,5, NG.BE, Benue
5,3,NG.ED, Edo
5,1, NG.LA, Lagos
5,2, NG.ON, Ondo
5,6,NG.EB, Ebonyi
5,4, NG.AN, Anambra
5,5, NG.EN, Enugu
6,2, NG.DE, Delta
6,3, NG.IM, Imo
6,4,NG.AB, Abia
6,5, NG.CR, Cross River
7,3, NG.BY, Bayelsa
7,4, NG.RI, Rivers
7,5, NG.AK, Akwa Ibom

A nice example of hafen/geofacet from Washington Post to ggplot2

I’ve recently came across the hafen/geofacet function and was pondering to blog an example. Then, I came across a perfect example, thanks to  kanishkamisra for working on the dataset & code and making it available via github here!

 

usa_vs_state1

BAR CHART: a ggplot balance plot (2)

Merchandise trade balance plot in ggplot2

BAR CHART+LINE

Graph 2: Merchandise trade balance

You can find the data for this plot here or alternatively here is the dput data for balance:

structure(list(variable = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L), .Label = "Merchandize Trade Balance", class = "factor"),
type = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L), .Label = "Balance", class = "factor"), year = c(2013L,
2013L, 2013L, 2013L, 2013L, 2013L, 2013L, 2013L, 2013L, 2013L,
2013L, 2013L, 2013L), value = c(-0.5, -1.5, -0.1, -0.4, -0.2,
0, 0.1, -0.1, -0.6, -0.2, -0.2, -1.3, 0), geo = structure(c(2L,
4L, 7L, 9L, 1L, 6L, 12L, 5L, 3L, 11L, 10L, 13L, 8L), .Label = c("CIS",
"Dev. Asia Pacific", "Eastern Asia", "Europe", "Latin Am. And Carr.",
"North Africa", "North America", "Oceania", "South Eastern Europe",
"South-Eastern Asia", "Southern Asia", "Sub-Saharan Africa",
"Western Asia"), class = "factor")), .Names = c("variable",
"type", "year", "value", "geo"), class = "data.frame", row.names = c(NA,
-13L))
library(dplyr) #to manipulate the dataset
library(ggplot2) #plotting
mer.bal <- mydt %>%
filter(variable == "Merchandize Trade Balance")

base <- mer.bal %>%
filter(type != "Balance") %>%
mutate(
value = ifelse(type == "Exports", value, -value)
)
balance <- mer.bal %>%
filter(type == "Balance")

ggplot(balance, aes(x = geo, y = value, fill=factor(type))) +
geom_bar(data = base %>%
filter(type=="Exports"), aes(col=type), stat = "identity") +
geom_bar(data = base %>%
filter(type=="Imports"), aes(col=type), stat = "identity") +
geom_bar(data = balance, aes(col=type), stat = "identity", width=.2) +
ggtitle(expression(atop("Merchandise trade balance", atop(italic("(Bln US$ by MDG Regions in 2013)"), "")))) +
theme_bw()+
theme(axis.text.x = element_text(size=8, color="black"),
axis.text.y = element_text(size=8, color="black"),
legend.text=element_text(size=10),
plot.title = element_text(size = 20, face = "bold", colour = "black", vjust = -1))+
scale_fill_manual(values = c(Exports = "#0072B2", Imports = "#56B4E9", Balance="red"), name="") +
scale_colour_manual(values = c(Exports = "#0072B2", Imports = "#56B4E9", Balance="red"), name="") +
coord_flip()+
labs(x = "", y = "")

graph3